Thermokon

NOVOS® move – Mobiele sensoren met een geïntegreerde CO2-stoplicht-functie

Onregelmatige ventilatie kan snel leiden tot verhoogde CO2-concentraties binnenshuis, waarvan is aangetoond dat ze de verspreiding van potentieel schadelijke aërosolen bevorderen. Vooral op plaatsen waar veel mensen samenkomen, is een vraag gestuurde luchtverversing echter van cruciaal belang om het risico van infecties te verminderen (bv. COVID-19). Volgens het stoplichtprincipe geven de "NOVOS move" ruimtesensoren van Thermokon betrouwbare en gemakkelijk herkenbare informatie over de luchtkwaliteit en het CO2-gehalte. Met behulp van een praktische standaard kunnen de sensoren ook altijd goed zichtbaar geplaatst worden.

Continue ventilatie van drukbezochte ruimten zoals klaslokalen, kantoortuinen of sportfaciliteiten is tijdens de wintermaanden slechts in beperkte mate mogelijk. Ventilatie biedt echter de meest doeltreffende bescherming tegen infecties (b.v. met COVID-19): "Een maximale toevoer van frisse lucht is een van de meest doeltreffende methoden om mogelijk virus bevattende aërosolen uit binnenruimten te verwijderen", aldus de Duitse Commissie voor binnen-lucht-hygiëne (IRK). Het federaal milieuagentschap voegt hieraan toe: "Regelmatige ventilatie kan het risico op besmetting met SARS-CoV-2 aanzienlijk verminderen." (Bron: Umweltbundesamt – 25.09.2020)

De ramen worden echter vaak pas geopend wanneer de CO2-concentratie de kritische waarde van 1250 ppm heeft overschreden - onder meer omdat de mens de luchtkwaliteit slechts onnauwkeurig registreert en zich er vaak pas van bewust wordt wanneer het al te laat is. Uit een recente studie van de universiteit van Aken blijkt dat de aanbevolen grenswaarde in klaslokalen bijvoorbeeld al na 10 minuten kan worden overschreden.

Met verkeerslicht-functie de luchtkwaliteit in de gaten houden

Onze mobiele sensoren met geïntegreerde CO2-verkeerslichtfunctie, "NOVOS 3 move", "NOVOS 5 move" en "NOVOS 7 move" bieden een oplossing. Ze meten continu het CO2-gehalte van de lucht via een geïntegreerde sensor en bieden zo een eenvoudige, goedkope en doeltreffende oplossing voor vraaggerichte ventilatie.

De ruimtesensor is verkrijgbaar in verschillende versies en geeft via een stoplichtprincipe informatie over de huidige luchtkwaliteit in de ruimte via gekleurde LED's of een display. Zelfs een snelle blik geeft informatie: als het groen is, bedraagt het CO2-gehalte minder dan 750 ppm en is het onschadelijk voor de gezondheid. De kleuren geel (<1250 ppm) en rood (>1250 ppm) geven daarentegen aan dat de luchtkwaliteit in de ruimte niet voldoet aan de officiële aanbevelingen - een duidelijke indicatie dat de ruimte moet worden geventileerd totdat weer onschadelijke niveaus worden bereikt.

Praktische standaard voor flexibele positionering

Ook de hoogwaardige aluminium standaard, waaraan de "NOVOS move" ruimtesensoren reeds in de fabriek zijn gemonteerd, is goed doordacht. Dit maakt een flexibele plaatsing in het zicht mogelijk, zodat de verantwoordelijke personen altijd op de hoogte zijn van de luchtkwaliteit in de ruimte. Als er naar een andere ruimte wordt gegaan, bijvoorbeeld in een school, kunnen de sensor en de standaard gemakkelijk naar die andere ruimte worden verplaatst en via het plug & play-principe snel en gemakkelijk weer in gebruik worden genomen. Een standaard plug-in voedingseenheid is reeds gemonteerd.

De serie "NOVOS" ruimtesensoren en -bedieningen biedt talrijke andere versies, ook voor vaste wandmontage, zoals "NOVOS Touch" en "NOVOS 7" met tot vier geïntegreerde sensoren voor gelijktijdige meting van temperatuur, vochtigheid, CO2 en VOC.

VOORDELEN EN HOOGTEPUNTEN

  • Stand-alone oplossing met aluminium standaard en plug-in voeding
  • Eenvoudige inbedrijfstelling: uitpakken > instellen > inpluggen (plug'n'play)
  • Aanduiding van de gemeten binnenluchtkwaliteit via RGB LED of LCD
  • Vooraf ingestelde drempelwaarden voor kleurverandering (indien nodig instelbaar)
Top