Thermokon
FiltrResetuj

Gatewaye

STC-BACnet IP

Bramka EnOcean-BACnet IP przeznaczona jest do dwukierunkowej komunikacji pomiędzy czujnikami i siłownikami EasySens® a sterownikami i systemami sterowania z interfejsem BACnet IP. Łatwe konfigurowanie za pomocą oprogramowania EasySens® airConfig. Szczegóły protokołu komunikacyjnego są opisane w dokumentacji oprogramowania. Zakres dostawy obejmuje już zewnętrzną antenę nadawczą/odbiorczą dla najlepszego możliwego zasięgu.

Top