Thermokon
Filter

Reset

Regulator pomieszczeniowy

WRF06 RC x

Zgodna z podtynkiem jednostka obsługi pomieszczenia w projektowaniu różnych producentów przełączników. Dostępne w różnych kolorach i różnych wariantach etykietowania. Możliwymi elementami obsługi są diody LED, przyciski i przełączniki obrotowe służące do regulacji poziomu wentylatora, wykrywania obecności, sterowania innymi urządzeniami i wizualnego sprzężenia zwrotnego. W zależności od typu można dodać dodatkowy czujnik temperatury. Rozłączany terminal umożliwia wstępne okablowanie.

Top