FilterReset

Media gazowe

MM

Kompaktowy manometr z odchylaną rurką różnicową (akcesoria montażowe włącznie) do niezawodnego wyświetlania i monitorowania ciśnienia powietrza w technologiach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Manometry różnicowe
MM aktywny
Top