Thermokon
Filtr
Resetuj

Zadajniki pomieszczeniowe

WRF06 INC

Podtynkowy regulator pokojowy z interfejsem dla RS485 Modbus lub KNX służy do regulacji wartości zadanej i wyzwalania funkcji trybu ECO w urządzeniu nadrzędnym. Enkoder centralny służy jako pokrętło i przycisk. Wartość zadaną można zmienić w zależności od potrzeb, obracając enkoder we wcześniej określonym zakresie. Aktualny stan jest wizualizowany przez diody LED. Naciśnięcie enkodera uruchamia funkcję trybu ECO lub obecność.

Top