Thermokon
FiltrResetuj

Zadajniki pomieszczeniowe

SR06 LCD

Niezależny energetycznie zadajnik pomieszczeniowy integrujący pomiar temperatury i wilgotności względnej (wersja rH). W zależności od wersji i typu pozwala regulować lub przełączać za pomocą przycisków na urządzeniu nastawę temperatury, bieg wentylatorów, zajętość pomieszczenia, oświetlenie lub ustawienie żaluzji. Urządzenie przesyła informacje bezpośrednio do odbiornika lub gatewayów, które przetwarzają informacje bezpośrednio lub - w zależności od aplikacji - do centralnej jednostki sterującej. Przy wykorzystaniu protokołu SmartACKNOWLEDGE, wartość zadana, poziom wentylatora i zajętość pomieszczenia w dwukierunkowym systemie operacyjnym może zostać nadpisana zewnętrznie i wyświetlona na zintegrowanym wyświetlaczu. Zadajnik pokojowy jest parametryzowany bezprzewodowo za pomocą oprogramowania airConfig lub opcjonalnego dostępnego interfejsu programowania USB. Za pomocą tego interfejsu można ładować zasobnik energii. Urządzenie może być montowane za pomocą samoprzylepnych podkładek lub wkrętów, dzięki czemu można zintegrować je z większością rodzajów przełączników 55x55mm. Pozwala to na zastosowanie w wielu projektach, gdzie stawia się na wysoką jakość i unikalny design.

Top